• Nasada z gw wew z dodatkową blokadą AWG

  Nasada z gwintem wewnętrznym wyposażona w dodatkową blokadę zabezpieczającą przed niekontrolowanym wypięciem się nasady.


 • Smoki ssawne proste AWG

  1.00

  Smok ssawny prosty stanowi początek linii ssawnej i służy do zabezpieczenia węży ssawnych przed dostaniem się zanieczyszczeń. Wyposażony jest w nasadę. Posiada zamontowany wewnątrz zawór zwrotny i kółko na linkę sprzężoną z dźwignią do otwierania zaworu. Ponadto smok posiada ucho do mocowania pływaka.


 • Smoki ssawne skośne AWG

  1.00

  Smok ssawny skośny stanowi początek linii ssawnej i służy do zabezpieczenia węży ssawnych przed dostaniem się zanieczyszczeń. Wyposażony jest w nasadę. Posiada zamontowany wewnątrz zawór zwrotny klapowy. Smok jest przydatny do wypompowywania wody z pomieszczeń.


 • Korpus systemu Turbo Twist AWG

  1.00

  System Turbo Twist to system prądownicy z wymiennymi głowicami, dzięki któremu ratownik ma możliwość dostosowania głowicy w ciągu kilku sekund do aktualnej sytuacji podczas pożaru. System Turbo Twist to około  30 różnych głowic o różnych funkcjach i zastosowaniach. Dzięki możliwości połączenia korpusu prądownicy za pomocą złącza bagnetowego z wieloma specjalnymi głowicami, system ten staje się multifunkcjonalny oraz oszczędza miejsce na samochodzie pożarniczym. Wszystkie głowice tego systemu są oznaczone literami TT w nazwie.


 • Zasysacz liniowy precyzyjny AWG

  1.00

  Zasysacz liniowy precyzyjny to nowy i bardzo lekki zasysacz serii „FD” wykonany z czarnego anodowanego aluminium. Zasysanie środka pianotwórczego następuje przez wężyk o średnicy 19 mm zakończony łącznikiem 25. Aluminium powlekane proszkowo zapewnia stabilność zasysacza podczas akcji. Zasysacz posiada obrotowy korpus, który gwarantuje brak załamywania/wypadnięcia  wężyka do zasysania z beczki ze środkiem pianotwórczym. Stężenie dozowania środka pianotwórczego ustawiane jest za pomocą regulowanej nastawy znajdującej się na korpusie zasysacza. 


 • Głowica Turbo standardowa TT AWG

  1.00

  Niezawodna głowica typu Turbo, która posiada wszystkie funkcje prądownicy Turbo: zawór do otwierania i zamykanie przepływu wody, regulacja strumieni poprzez obrót główki głowicy, strumień zwarty, strumień rozproszony do  120˚ oraz kurtynę wodną. Głowica, również wyposażona jest dwie wypustki ułatwiające pracę (jedną na regulacji wydajności prądownicy, drugą na główce regulacji strumienia). Dostępne są 4 rodzaje głowic standardowych typu Turbo o różnych wydajnościach.


 • Przenośne działko wodno-pianowe APF 3-P

  1.00

  Przenośne działko wodno-pianowe o wydajności do 3000 l/min renomowanej firmy AWG.


 • Przenośne działko wodno-pianowe TURBOFIGHTER

  1.00

  Kompaktowe, lekkie przenośne działko wodno-pianowe o wydajności do 2000 l/min.


 • Środek zwilżający do prądownicy FIRE-EX

  1.00

  Środek zwilżający w postaci mydełka do umieszczenia w prądownicy produkcji AWG FIRE-EX.


 • Środek zwilżający F-500

  1.00

  Środek zwilżający F-500 obniżający napięcie powierzchniowe wody.


 • Nowe przenośne urządzenie gaśnicze Hi-Cafs AWG

  1.00

  Nowe ulepszone przenośne urządzenie gaśnicze Hi-Cafs. Pozwala szybko i efektywnie zwalczać małe pożary, przed rozwinięciem linii gaśniczej. Dzięki małym i kompaktowym wymiarom, urządzenie jest łatwe w obsłudze, oraz zapewnia niezawodność podczas działań gaśniczych. Hi-Cafs może z powodzeniem zastępować standardową gaśnicę pianową lub proszkową.


 • Pokrywy nasad AWG

  1.00

  Pokrywa nasady służy do zaślepienia linii pożarniczych i króćców urządzeń gaśniczych zakończonych nasadami. Standardowo dostarczany z łańcuszkiem, ale nie we wszystkich przypadkach. Uszczelka wykonana z gumy.


 • Bandaż do węży Perfekt AWG

  Bandaż do węży służy do uszczelniania uszkodzonych miejsc na wężu. Wykonany z gumy wraz ze specjalną zamykaną klamrą.


 • Ciśnieniomierz przepływowy AWG

  1.00

  Ciśnieniomierz przepływowy służy do pomiaru i kontroli ciśnienia w liniach przesyłowych cieczy zaopatrzonych w końcówki typu STORZ. Zarówno nasada wlotowa jak wylotowa są obrotowe, a ciśnieniomierz ma zakres działania od 0-25 bar.


 • Klucz do hydrantów podziemnych AWG

  1.00

  Klucz przeznaczony jest do zamykania i otwierania hydrantów podziemnych, zasuw oraz włazów. Wykonany zgodnie z normą DIN 3223.


 • Klucz do pokryw studzienek AWG

  1.00

  Klucz do otwierania pokryw studzienek dostarczany wraz z łańcuszkiem.


 • Kosz do smoka ssawnego metalowy AWG

  1.00

  Kosz stalowy wykonany w całości z siatki z drutu stalowego ocynkowanego, przeznaczony głównie do zabezpieczenia linii ssawnej przed przedostaniem się zanieczyszczeń do motopomp i pomp pożarniczych.


 • Myjka do węży AWG

  1.00

  Myjka  do  węży  służy  do  gruntownego  mycia  węży  o  średnicy  nominalnej  do 75 mm. Siła działania strumienia wodnego powoduje samoczynne przeciąganie węża przez myjkę.


 • Rozdzielacz grzybkowy AWG

  1.00

  Rozdzielacz grzybkowy służy do rozdzielania strumienia wody z głównej linii wężowej na dwie lub trzy linie. Wyloty rozdzielacza są wyposażone w niezależne zawory grzybkowe służące do zamknięcia przepływu na każdej linii oddzielnie.


 • Rozdzielacz kulowy AWG

  1.00

  Rozdzielacz kulowy służy do rozdzielania strumienia wody z głównej linii wężowej na dwie lub trzy linie. Wyloty rozdzielacza są wyposażone w niezależne zawory kulowe służące do zamknięcia przepływu na każdej linii oddzielnie.


 • Siodełko wężowe AWG

  1.00

  Siodełka wężowe zabezpieczają węże przed przetarciem  i  załamywaniem  przy  przechodzeniu przez ostre krawędzie.


 • Stojaki hydrantowe AWG

  1.00

  Stojaki hydrantowe umożliwiają pobór wody do celów gaśniczych z hydrantów podziemnych.  Zakończone nasadami umożliwiającymi szybkie podłączenie węża tłocznego. Za ich pośrednictwem łączy się sieci hydrantowe z wężami pożarniczymi. Stojaki hydrantowe przeznaczone są do stosowania z hydrantami podziemnymi na ciśnienie nominalne 0,1 MPa do czerpania wody o temperaturze do 50°C. Stojaki są lakierowane. Wykonane ze stopu aluminium, uszczelki z gumy odpornej na produkty ropopochodne.


 • Turbopompa AWG

  1.00

  Turbopompa jest przenośną pompą o napędzie wodnym, posiada dwie niezależne sekcje: turbinową i pompową. Dzięki rozdzieleniu sekcji nie następuje mieszanie wody napędzającej i wypompowywanej. Nadaje się do wysysania wody brudnej.

  Wysokowydajna pompa wysysająca jest przeznaczona do wypompowywania wody ze zbiorników, studzienek. Źródłem napędu pompy jest woda, dzięki czemu nadaje się ona do wypompowywania rozlewisk substancji ropopochodnych.


 • Wysysacz uniwersalny injektor AWG

  1.00

  Wysysacz uniwersalny (injektor) przeznaczony jest do wydobywania wody z piwnic, studzienek, wykopów budowlanych etc. Napędem injektora jest strumień wody podawany z hydrantu lub motopompy (samochodu gaśniczego). Wysysacz posiada korpus przestawny w zakresie 0 – 180 stopni dzięki czemu wejście i wyjście mogą być ustawione w pozycji korzystnej dla pracy. Zakres stosowania w zakresie ciśnień 3 – 10 bar (minimium 3 bary). Maksymalna wysokość zasysania 15 metrów. Dolna część wysysacza zaopatrzona jest w sitko umożliwiające zasysanie wody zanieczyszczonej i szlamowej. Najniższa wysokość wysysania to 25 mm.


 • Zbieracze AWG

  1.00

  Zbieracz umożliwia doprowadzenie wody do węża o większej średnicy z dwóch mniejszych źródeł zasilania. Zawór klapowy zwrotny pozwala na samoczynne od-cięcie jednego z dwóch dopływów w przypadku znacznej różnicy ciśnienia zasilania.


 • Zasysacz linowy typu „S” AWG

  1.00

  Zasysacz liniowy miesza środek pianotwórczy z wodą w zadanej proporcji regulowanej w zakresie od 1 do 6% i wprowadza go do linii wężowej. Zassanie środka pianotwórczego następuje przez wężyk o średnicy 19 mm zakończony łącznikiem 25. Zasysacze liniowe typu „S” to zasysacze wykonane ze stopu mosiądzu odpornego na korozję, niektóre wyposażone w rączkę do przenoszenia. Ciśnienie robocze to 16 bar.


 • Zasysacz linowy typu „L” AWG

  1.00

  Zasysacz liniowy miesza środek pianotwórczy z wodą w zadanej proporcji regulowanej w zakresie od 1 do 6% i wprowadza go do linii wężowej. Zassanie środka pianotwórczego następuje przez wężyk o średnicy 19 mm zakończony łącznikiem 25. Zasysacze liniowe typu „L” AWG to bardzo lekkie zasysacze, które nie wymagają rączki do przenoszenia. Ciśnienie robocze to 16 bar. Niektóre modele zasysaczy zgodne z normą DIN 14384.


 • Zasysacz wysokociśnieniowy regulowany AWG

  1.00

  Zasysacz wysokociśnieniowy do bezpośredniego montażu w linii wodnej między pompą wysokociśnieniową a bębnem wężowym. Regulacja trybu pracy woda-piana za pomocą dźwigni. Przy nastawie „woda“ średnica przepływu nie jest redukowana. Dozowanie środka pianotwórczego w zakresie 0-6%. Zainstalowany w zasysaczu zawór zwrotny zabezpiecza przed cofnięcie się premixu środka pianotwórczego i wody z  powrotem do pompy. Ciśnienie robocze to 40 bar.


 • Głowica wytwornica pianowa M 0,4 TT AWG

  1.00

  Głowica wytwornicy pianowej M 0,4 z wbudowanym zasysaczem, wzmocnionym sitkiem oraz zbiornikiem 2 litrowym na środek pianotwórczy do podawania piany średniej.


 • Głowica wytwornico prądownica Combi TT AWG

  1.00

  Głowica wytwornico – prądownicy typu Combi w połączeniu z korpusem systemu Turbo Twist tworzy urządzenie łączące w jednym dwa urządzenia: prądownicę pianową i wytwornicę pianową. Urządzenie to może podawać pianę ciężką (prądownica pianowa) lub pianę średnią (wytwornica pianowa) w zależności od ustawienia dźwigni. Za pomocą dźwigni jesteśmy w stanie przełączyć ustawienie wytwornico – prądownicy  na które chcemy, nie przerywając podawania piany. Manometr standardowo jest mocowany na korpusie urządzenia. Głowica występuje w dwóch wersjach wydajności 200 l/min i 400 l/min przy ciśnienie 5 bar.


 • Głowica wytwornica pianowa Turbo Twist AWG

  1.00

  Głowice wytwornicy pianowej w połączeniu z korpusem systemu Turbo Twist służą do wytwarzania piany średniej o dwóch wydajnościach 200 l/min i 400 l/min. Głowice mogą współpracować ze wszystkimi typami środków pianotwórczych służącymi do wytwarzania piany średniej. Zasięg rzutu głowicy wytwornicy pianowej to nawet 10 m.


 • Głowica Turbo 2000 Venturi TT AWG

  1.00

  Głowica Turbo 2000 Venturi  w połączeniu z korpusem systemu Turbo Twist, stworzy prądownicę typu Turbo z wbudowanym dozownikiem Venturiego w korpusie oraz 2 litrowym zbiornikiem na środek zwilżający F-500. Dzięki zamontowanemu w tej głowicy dozownikowi Venturiego środek zwilżający F-500 może być podawany w bardzo precyzyjnych stężeniach. Głowica występuje w dwóch wersjach wydajnościowych 75 l/min i 130 l/min przy ciśnieniu 6 bar. Głowica Turbo Venturi posiada dwa rodzaje strumienia: zwarty i rozproszony.


 • Głowica strumień zwarty Turbo Twist AWG

  1.00

  Głowica o silnie zwartym strumieniu o dużej sile penetracji powierzchni. Średnica pyszczka to 10 mm, a zasięg rzutu to 25 metrów przy 6 bar.


 • Głowica strumień płaski Turbo Twist AWG

  1.00

  Głowica efektywnie  gasi  i  chłodzi  duże  powierzchnie.  Stosowania  także  do  czyszczenia  powierzchni dróg i ścian. Zasięg rzutu 12 metrów przy 6 bar.


 • Głowica strumień płaski obrotowy Turbo Twist AWG

  1.00

  Głowica pozwalająca uzyskać efekt „ściany wodnej” dla efektywnego gaszenia i chłodzenia  dużych  powierzchni.  Doskonale  sprawdza  się  do  ochrony  przed  iskrami  oraz do stworzenia osłony przez żarem. Może służyć także do czyszczenia drogi lub ściany. Obracając głowicę można ustawić strumień pionowo lub poziomo. Zasięg rzutu 15 metrów przy 6 bar.


 • Głowica prądownica pianowa Turbo Twist AWG

  1.00

  Głowice prądownicy pianowej w połączeniu z korpusem systemu Turbo Twist służą do wytwarzania piany ciężkiej o różnych wydajnościach od 100 l/min do 800 l/min. Głowice mogą współpracować ze wszystkimi typami środków pianotwórczych służącymi do wytwarzania piany ciężkiej. Zasięg rzutu głowicy prądownicy pianowej wynosi nawet 36 m.


 • Głowica mgłowa Turbo Twist AWG

  1.00

  Głowica z wyjątkowo drobnym rozpyleniem wytwarzająca strumień doskonale pochłaniający ciepło. Doskonała do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych. Średnica kropli ~ 0,3 mm. Zasięg rzutu 10 metrów przy 6 bar.


 • Głowica Fire – Ex Turbo Twist AWG

  1.00

  Głowica zawierająca wymienny wkład ze środkiem zwilżaczem. Środek zwilżający podczas rozpuszczania go przez wodę płynącą z linii gaśniczej obniża napięcie powierzchniowe podczas pożaru.  Ułatwia wnikanie wody do porowatych substancji o niskiej przepuszczalności takich jak: tekstylia, materiały piankowe, styropian, drewno, siano oraz naturalnych i syntetycznych włókien. Dzięki mieszance środka zwilżającego oraz wody, skuteczność gaśnicza jest o wiele większa dla pożarów grupy A, niż podczas gaszenia tego samego pożaru wodą. Środek zwilżający po każdym użyciu, może być wyjęty z wkładu głowicy, następnie osuszony i ponownie użyty przy następnej akcji ratowniczo – gaśniczej. Głowica wytwarza strumień zwarty (75 l/min) i rozproszony (115 l/min). Stężenie dozowania: 0,02%. Zasięg rzutu dla strumienia zwartego to 23 metry, zaś dla strumienia rozproszonego 10 metrów.


 • Głowica kontenerowa TT AWG

  1.00

  Głowica przeznaczona do gaszenia kontenerów, pojemników, koszy na śmieci ze składowaną np. makulaturą. Dzięki 3 otworom głowica wytwarza strumień o prostokątnym kształcie na wewnętrznych konturach zbiornika, co idealnie pozwala na ugaszenie pożarów np. w koszach na śmieci. Zasięg rzutu to 5 m przy ciśnieniu 6 bar.


 • Wytwornico – prądownica Venturi S/M 75 ze zbiornikiem na środek pianotwórczy

  1.00

  Wytwornico – prądownica z zamontowanym dozownikiem Venturiego w korpusie oraz 2 litrowym zbiornikiem na środek pianotwórczym. Dzięki zamontowanemu w tym urządzeniu dozownikowi Venturiego środek pianotwórczy może być podawany w bardzo precyzyjnych stężeniach dozowania w zakresie 0% – 0,5% – 1% – 3%. Wydajność tego urządzenia to 75 l/min przy 6 bar. Urządzenie służy do wytwarzania piany ciężkiej (prądownica pianowa) lub piany średniej (wytwornica pianowa). Posiada  możliwość płynnej regulacji strumienia piany od piany ciężkiej do piany średniej bez konieczności przerywania gaszenia, poprzez obrót końcówki ze stali nierdzewnej. Zaletą takiego rozwiązanie jest to, iż podczas akcji ratowniczo – gaśniczej ratownik jest w stanie zużyć tyle środka ile potrzebuje, dzięki zbiornikowi na środek pianotwórczy. Nie musi czyścić linii gaśniczej ani innych urządzeń po użyciu środka pianotwórczego z samochodu pożarniczego. Jedynym elementem, który musi zostać przepłukany jest sama prądownica oraz zbiornik na środek pianotwórczy. Urządzenie może być stosowane ze wszystkimi typami środków pianotwórczych.


 • Wytwornico – prądownica typu COMBI AWG

  1.00

  Wytwornico – prądownica typu Combi  AWG to połączenie dwóch urządzeń w jednym (prądownica pianowa i wytwornica pianowa). Urządzenie służy do wytwarzana piany ciężkiej (prądownica pianowa) lub piany średniej (wytwornica pianowa) w zależności od ustawienia dźwigni bez przerywania podawania piany. Rura wylotowa wykonana jest ze stali szlachetnej z zabezpieczeniem gumowym oraz rączka wykonana z plastiku. Wytwornico – prądownica wyposażona jest w zawór odcinający oraz manometr. Wydajność 200 l/min lub 400 l/min przy 5 bar. Urządzenie jest zgodne z normą EN 16712-3.


 • Wytwornica pianowa AWG bez zaworu odcinającego

  1.00

  Wytwornice przeznaczone są do wytwarzania piany średniej przy zastosowaniu proteinowych i syntetycznych środków pianotwórczych dostępnych na naszym rynku. Wytwornice charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Zasięg rzutu piany do uzyskania za pomocą wytwornic do 12 m. Mogą posiadać zawór odcinający. Rura wylotowa wykonana jest ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem gumowym oraz rączka wykonana z plastiku. Wytwornice wyposażone są w manometry ułatwiające ustawienie ciśnienia niezbędnego dla prawidłowego uzyskania efektów gaśniczych. Wytwornice przeznaczone do współpracy z odpowiednimi zasysaczami Z2, Z4 lub Z8. Zalecane ciśnienie robocze na wlocie wytwornicy to 3-5 bar. Wytwornice zgodne z normą EN 16712 -3.


 • Wytwornice pianowe AWG z zaworem odcinającym

  1.00

  Wytwornice przeznaczone są do wytwarzania piany średniej przy zastosowaniu proteinowych i syntetycznych środków pianotwórczych dostępnych na naszym rynku. Wytwornice charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością. Zasięg rzutu piany do uzyskania za pomocą wytwornic do 12 m. Mogą posiadać zawór odcinający. Rura wylotowa wykonana jest ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem gumowym oraz rączka wykonana z plastiku. Wytwornice wyposażone są w manometry ułatwiające ustawienie ciśnienia niezbędnego dla prawidłowego uzyskania efektów gaśniczych. Wytwornice przeznaczone do współpracy z odpowiednimi zasysaczami Z2, Z4 lub Z8. Zalecane ciśnienie robocze na wlocie wytwornicy to 3-5 bar. Wytwornice zgodne z normą EN 16712 -3.


 • Prądownice pianowe AWG

  1.00

  Prądownica pianowa przeznaczona jest do wytwarzania piany ciężkiej przy zastosowaniu proteinowych i syntetycznych środków pianotwórczych. Prądownica może być wyposażona w aluminiowy zawór odcinający. Rura wylotowa wykonana jest ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem oraz rączką gumową. Prądownice przeznaczone do współpracy z odpowiednimi zasysaczami Z2, Z4 lub Z8. Zalecane ciśnienie robocze na wlocie prądownic to 3-5 bar. Zasięg rzutu piany do uzyskania za pomocą prądownic do 36 m. Prądownice zgodne z normą EN 16712 -3.


 • Zawory hydrantowe

  1.00

  Zawór hydrantowy z wężem tłocznym i prądownicą stanowi podstawowe wyposażenie szafki hydrantowej. Nasada służy do podłączenia węża. Zawory zgodne z normą DIN 14 461-3 i wykonane z mosiądzu, zakończone nasadą mosiężną lub aluminiową.