W dniach 16 i 17 listopada 2015 roku, braliśmy udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pod nazwą “Bezpieczeństwo Techniczne 2015”, która została zorganizowana w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W ramach konferencji wygłaszaliśmy dwie prelekcje:
1. Metody stabilizacji pojazdów podczas zdarzeń drogowych – podczas której rozwinęliśmy temat zastosowania podpór w ratownictwie oraz innych rozwiązań do stabilizacji samochodu.
2. Nowoczesne i wydajne metody gaszenia pożarów grupy A ze szczególnym uwzględnieniem pożarów pojazdów – podczas której prezentowane były systemy takie jak prądownica Turbo z zasysaczem Venturiego do podawania specjalistycznego środka zwilżającego F500, wytwornico – prądownica, urządzenie HiCafs oraz wiele innych rozwiązań producenta armatury firmy AWG.

W ramach pierwszego tematu odbyła się również dynamiczna prezentacja zastosowania podpór do stabilizacji firmy Paratech oraz innych rozwiązań dedykowanych do ratownictwa technicznego.

W ramach sesji plenarnej miała miejsce również prelekcja na temat: Porównanie wybranych cech użytkowych pożarniczych węży tłocznych W-42 i W-52 stosowanych w pożarnictwie, która wygłosił mgr inż. Piotr Chudy, pracownik SGSP. Przybliżyła ona uczestnikom konferencji ogromne zalety i dużą funkcjonalność węży 42. Prezentacja ta opierała się na badaniach przeprowadzonych w SGSP do których udostępniliśmy nasze odcinki OSW Eschbach.