27332016_1596691207085415_147629917840112820_n

Szczegóły naboru wniosków – Ministerstwo Sprawiedliwości

Ruszył nabór wniosków w ramach Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych!

2 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło program z Funduszu Sprawiedliwości o wartości ponad 100 mln złotych przeznaczony na sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków o dotacje:

 • Podkarpackie – 2 lutego 2018 r.
 • Świętokrzyskie – 19 lutego 2018 r.
 • Dolnośląskie – 5 marca 2018 r.
 • Śląskie – 19 marca 2018 r.
 • Opolskie – 3 kwietnia 2018 r.
 • Łódzkie – 16 kwietnia 2018 r.
 • Pomorskie – 7 maja 2018 r.
 • Kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
 • Zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
 • Lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
 • Mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
 • Warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
 • Wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
 • Podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
 • Lubuskie – 3 września 2018 r.

Dotacje  celowe,  w  ramach  niniejszego  naboru  wniosków,  mogą  zostać  przyznane jednostkom sektora finansów publicznych – jednostkom samorządu terytorialnego: gminom oraz  miastom  na  prawach  powiatu  na  nabycie w imieniu tych jednostek i na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia,  tj.  defibrylatorów,  toreb  ratowniczych  lub  innego  sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Aby złożyć wniosek należy założyć konto i wypełnić odpowiednie dokumenty w systemie witkac.pl Następnie wygenerowany i wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć pocztą/kurierem do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pliki do pobrania:

List Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

Regulamin

Instrukcja składania wniosków – krok po kroku

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych w firmie Kadimex na adres email: handlowy@kadimex.pl

fot. twitter.com/Min.Sprawiedliwości