Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którego beneficjentami są jednostki ochotniczej straży pożarnych z terenu województwa podlaskiego.

Termin naboru wniosków: od 28.04.2021 r. do 28.05.2021 r. do godziny 15:30

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy – max. 25 tyś. złotych oraz 100% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek do pobrania: TUTAJ

Więcej informacji na temat programu znajdziecie w linku:
http://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm

Poniżej prezentujemy wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z produktami proponowanymi przez nas.

Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

Sprzęt łączności

  • Radiotelefon przenośny (Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.)
  • Ładowarka do radiotelefonu przenośnego
  • Radiotelefon przewoźny
  • Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
  • System selektywnego alarmowania
  • Megafon
  • Syrena alarmowa

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

*Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej – wydane przez CNBOP w Józefowie