#SzczepimySię z OSP

Liczymy na aktywność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest bardzo ważna pomoc przy szczepieniu obywateli.

OSP będzie angażowało się w:

•          dowóz pacjentów do punktów szczepień,

•          organizację szczepień w domu pacjenta,

•          przygotowanie własnych punktów szczepień COVID-19.

Konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych zawiera trzy elementy:

1. Premia na Start

2. Premia za Szczepienia OSP

3. OSP na Medal #SzczepimySię

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Zdrowia.

Więcej informacji na temat konkursu niebawem!

Źródło:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osp