Mazowieccy strażacy OSP wspierani przez Urząd Marszałkowski mogą pozyskać nowy sprzęt do swojej jednostki!

Urząd Marszałkowski w Warszawie ogłosił właśnie nabór wniosków w programie pod tytułem: „OSP-20222″

Cel zadania:

Celem zadania OSP2022, jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom ze środków województwa mazowieckiego, pozwalającej na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, nowy specjalistyczny sprzęt  ratowniczy i łączności, środki ochrony osobistej strażaka, a także wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie składa Gmina, każda z gmin może złożyć tylko jeden wniosek – na jedną lub kilka jednostek OSP. W przypadku, gdy wniosek dotyczy więcej niż jednej jednostki OSP należy  oznaczyć, udzielenie pomocy, której z tych jednostek jest w ocenie gminy priorytetowe.

Wniosek o przyznanie pomocy podpisują: wójt, burmistrz, prezydent miasta, na formularzu opracowanym na potrzeby realizacji zadnia „OSP2022”.

NABÓR WNIOSKÓW TRWA OD 31 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 11 lutego 2022 r. 

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Przedmiotem wsparcia finansowego udzielonego gminom przez Województwo jest doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. nowe ciężkie lub średnie samochody ratowniczogaśnicze ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe
2.
nowe lekkie samochody ratowniczogaśnicze
3.
nowy specjalistyczny sprzętu ratowniczy i/lub łączności
4.
środki ochrony osobistej strażaka np. rękawice strażackie, ubranie specjalne, hełmy strażackie, buty strażackie, itp.
5. wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie
takich jak pralki przemysłowe, suszarki oraz szafy do suszenia ww. odzieży specjalnej.

Jaka jest wysokość dofinansowania i wkładu własnego?

Wysokość dofinansowania wsparcia finansowego, ze środków Województwa Mazowieckiego:

1. w przypadku wniosku złożonego na nowy ciężki lub średni samochód ratowniczogaśniczy ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe, wysokość przyznanej kwoty  dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosić do 100 000,00 zł.;

2. w przypadku wniosku złożonego na nowy lekki samochód ratowniczogaśniczy wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosić do 80 000,00 zł.;

3. w przypadku wniosku dotyczącego dofinansowania zakupu nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego i/lub łączności i/lub środków ochrony osobistej strażaka i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego dla Gminy będzie wynosiła do 20 000 zł do zakupywanego asortymentu (bez względu na ilość wskazanych jednostek OSP). Maksymalne dofinasowanie ze środków Województwa nie może przekroczyć 50 % zakupu każdego asortymentu. Maksymalna kwota dofinansowania – 40 000 zł ( 50% UM, 50% UG).

Do kiedy należy zrealizować zakupy oraz jaki jest termin rozliczenia?

Zakupy należy zrealizować do dnia 15.12.2022 – ostateczna data otrzymania faktury zakupu, natomiast czas na rozliczenie dotacji jest do 31.12.2022.

Klikając w poniższy link możesz pobrać wniosek oraz regulamin zadania.

Wniosek: DO POBRANIA

Regulamin: DO POBRANIA

Poniżej prezentujemy listę polecanego przez nas sortymentu, który można zakupić z w/w dotacji.

W związku z zawirowaniami na rynku dot. dostępnością podzespołów, materiałów itp. Gwarantujemy dostępność i bezproblemową realizację zamówień tylko na niżej wymieniony asortyment!

W przypadku zainteresowania ofertą zachęcamy do kontaktu z działem handlowym: handlowy@kadimex.pl

Nie znalazłeś asortymentu dla siebie? Napisz do nas a na pewno pomożemy!

Źródło: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/bezpieczenstwo/ochotnicza-straz-pozarna/osp-2022.html