Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych — część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Wojewódzkie oddziały Funduszu po ustaleniu zasad, rozpoczną swoje edycje programu. W 2022 roku kwota przeznaczona na dofinansowanie OSP wyniesie  aż 30 mln zł!

Aktualne nabory:

Województwo Kwota całkowita w programie Wielkość  dotacji
do %/ max. kwota
Rozpoczęcie składania wniosków Termin składania wniosków Więcej informacji
1 Dolnośląskie 3 mln do 100% KK
nie więcej jak 20 tyś. zł
04.03.2022 08.04.2022 link
2 Kujawsko-Pomorskie 1,5 mln do 100% KK
nie więcej jak 100 tyś. zł
11.03.2022 15.04.2022 link
3 Lubelskie b/d do 100% KK
nie więcej jak 25 tyś. zł
10.03.2022 25.03.2022 link
4
Lubuskie b/d do 100% KK
nie więcej jak 20 tyś. zł
11.03.2022 08.04.2022 link
5
Śląskie 2 mln do 100% KK
Nie więcej jak 25 tyś. zł
15.03.2022 16.05.2022 link
6 Świętokrzyskie 1,75 mln do 100% KK
nie więcej jak 10 tyś. zł
15.03.2022 01.04.2022 link
7 Warmińsko-mazurskie 1,05 mln do 100% KK
nie więcej jak 25 tyś. zł
28.03.2022 08.04.2022 link
8
Łódzkie 2 mln do 90% KK
nie więcej jak 25 tyś. zł
nie mniej jak 10 tyś. zł
23.03.2022 24.03.2022 link
9 Pomorskie 1,7 mln do 100% KK
nie więcej jak 25 tyś. zł
15.03.2022 29.03.2022 link
10
Podkarpackie 1,1 mln do 100% KK
nie więcej jak 25 tyś. zł
21.03.2022 01.04.2022 link
11
Mazowieckie b/d do 100% KK
nie więcej jak 20 tyś. zł
23.03.2022 15.04.2022 link
12
Podlaskie 3,15 mln do 100% KK
nie więcej jak 25 tyś. zł
11.04.2022 12.05.2022 link
13
Opolskie
b/d
do 100% kk
nie więcej jak 20 tyś zł.
9.05.2022 16.05.2022 link
NABÓR OTWARTY

Wiersze w kolorze zielonym = Nabór wniosków otwarty.

NABÓR ZAMKNIĘTY

Wiersze w kolorze czerwonym = Nabór wniosków zamknięty

Cel programu:

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Kto może składać wnioski?

W tym roku nastąpiła bardzo istotna zmiana! Wniosek o dofinansowanie składa Jednostka OSP starająca się o dofinansowanie a nie jak w latach ubiegłych – Gmina. Wniosek o przyznanie pomocy podpisują osoby uprawnione w KRS jednostki w formie tradycyjnej lub elektronicznej (podpis kwalifikowany).

Dodatkowo aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić poniższe warunki:

1) uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub osoby przez niego upoważnionej o zasadności realizacji zadania objętego Programem;

2) po zakończeniu naboru wniosków znajdą się na liście uzgodnionej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej

O jaką kwotę można wnioskować?

W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.

Planowo każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 180 jednostkom OSP.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym “Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
1. Drabina przenośna ratownicza Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
2. Agregat prądotwórczy Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA
3. Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
4. Motopompa pożarnicza Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
5. Pompa pływająca Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
6. Zbiornik przenośny na wodę Pojemność zbiornika min. 2000 dm3
7. Wąż ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
8. Wąż tłoczny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
9. Smok ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
10. Prądownica wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
11. Prądownica pianowa Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
12. Wytwornica piany Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
13. Kurtyna wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
14. Zasysasz liniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
15. Rozdzielacz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
16. Zbieracz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
17. Stojak hydrantowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
18. Tłumica
19. Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne
20. Pilarka do drewna Moc silnika min 2,2 kW.
21. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych Moc silnika  min. 4,0 kW.
22. Piła tarczowa do stali i betonu Moc silnika min. 3,0 kW.
23. Detektor prądu przemiennego
24. Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla Wielo- lub jednogazowy
25. Wentylator oddymiający Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h
26. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej
27. Sprzęt do oznakowania terenu akcji
28. Parawan ochronny
29. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG
30. Siodełko wężowe
31. Mostek przejazdowy
32. Sito kominowe
33. Spalinowy opryskiwacz plecakowy Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3
34. Bosak dielektryczny
35. Nożyce dielektryczne
37. Latarka kątowa
38. Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów
39. Podpora stabilizująca
40. Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
41. Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m
42. Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego
43. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny
44. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem
Wyposażenie osobiste ochronne strażaka
1. Ubranie specjalne Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
2. Buty specjalne strażackie skórzane Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
3. Buty specjalne strażackie gumowe Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
4. Rękawice specjalne Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
5. Kominiarka niepalna strażacka Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
6. Hełm strażacki Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
7. Ubranie koszarowe Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa)
8. Spodnie pilarza
9. Wodery
10. Kombinezon ochronny na owady Min. trójwarstwowy.
11. Aparat powietrzny nadciśnieniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
12. Butla do aparatu powietrznego
13. Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
14. Sygnalizator bezruchu Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
15. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
Sprzęt łączności
1. Radiotelefon przenośny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
2. Ładowarka do radiotelefonu przenośnego
3. Radiotelefon przewoźny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
4. System selektywnego alarmowania
5. Megafon
6. Syrena alarmowa

Zródło informacji:

NFOSiGW

WFOSiGW we Wrocławiu

Polecane produkty: