Bezpieczeństwo mojej gminy

Nowy rządowy program wsparcia dla OSP przewiduje wsparcie w wysokości ok. 400 mln złotych na rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych!

Kwota jest tak duża, że brzmi niewiarygodnie, ale jak zapewniał sekretarz stanu w MEN – Tomasz Rzymkowski prace nad programem są zrealizowane w 90%, pozostały jedynie kwestie formalno-finansowe.

Z kwoty całej puli zostały wyodrębnione środki na organizację:

– obozów szkoleniowo-wychowawczych,

– Turnieju Wiedzy Pożarniczej wraz z kampaniami społecznymi,

– kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy,

– koszty obsługi programu przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Jaki jest cel programu?

Program ma na celu popularyzację dostępu do młodzieżowych drużyn pożarniczych dla dzieci i młodzieży oraz zapoznanie ich z zasadami udzielania pierwszej pomocy i prawidłowym zachowaniem w sytuacjach zagrożenia. Adresatami programu są dzieci i młodzież w wieku do 18 lat oraz pełnoletni strażacy ochotnicy – opiekunowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Czterema głównymi zadaniami programu są:

 – Podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia, bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,

 – Propagowanie przepisów przeciwpożarowych i BHP,

 – Rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki (w tym udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach i innych),

 – Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku.

Na czym polegać będzie wsparcie?

Program przewiduje bezpośrednie wsparcie poszczególnych MDP przy organizacji zajęć w ramach wydarzeń bezpośrednio związanych z lokalną jednostką OSP, ale także dofinansowanie imprez ponadlokalnych – regionalnych lub ogólnopolskich – takich jak turnieje wiedzy pożarniczej czy obozy szkoleniowe.

Aż 54 tys. złotych na pojedynczą MDP!

Każda z jednostek będzie miała możliwość uzyskania maksymalnej dotacji w wysokości 54 tys. zł, natomiast minimalna kwota wsparcia została określona na poziomie około 20 tys. zł na drużynę. Jednym z celów programu jest to, aby młodzieżowych drużyn pożarniczych było więcej a  fundamentalnym założeniem jest to, aby zapewnić zastępowalność pokoleń oraz żeby napływ właściwych kadr do OSP i PSP odbywał się właśnie za pośrednictwem młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Środki również dla Opiekunów MDP

W programie przewidziane są także środki dla opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Program przewiduje możliwość dofinansowania dodatkowych szkoleń czy kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji opiekunów MDP.

Dofinansowanie również zawodów sportowo-pożarniczych.

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny przekazał podczas posiedzenia komisji, że dofinansowanie na zawody gminne miałoby wynieść 5 tysięcy złotych, a 10 tys. zł na zawody powiatowe.

Na obecną chwilę w Polsce działa prawie 7 tysięcy młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zrzeszają one niemal 87 tys. dzieci i młodzież w wieku do 18. roku życia.  Zakładając, że po wejściu programu liczba jednostek wzrośnie do 8 tys., średnia kwota na jedną MDP może wynieść nawet 50 tys. złotych!

Warto jednak zauważyć, że 400 mln zł to plan i kwota może być mniejsza, a samą uchwałę  w sprawie programu musi podjąć Rada Ministrów. Kiedy? Nie wiadomo.
Pozostaje nam więc jedynie czekać i obserwować temat.

Źródła informacji:
samorzad.pap.pl
samorzad.infor.pl
zosprp.pl