Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosił właśnie nabór wniosków w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Kto może składać wnioski?

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, działająca non-profit.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Z dofinansowania udzielonego przez Fundusz Składkowy mogą być pokryte wyłącznie koszty zakupu:

  • sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
  • remontu i modernizacji strażnic OSP z wyłączeniem zakupu wyposażenia pomieszczeń strażnic w tym m.in.: mebli, sprzętu AGD, RTV oraz umundurowania bojowego/galowego.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

Intensywność wsparcia dla jednej jednostki OSP nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 złotych!

Czy wymagany jest wkład własny?

Tak, wymagany wkład własny jednostki OSP nie może być mniejszy niż 2% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Termin i miejsce składania wniosków:

Ofertę konkursową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 grudnia 2022 roku w formie papierowej pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie (00-014), przy ulicy Moniuszki 1A. O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Biura Zarządu Funduszu Składkowego.

Oferta konkursowa złożona po wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu.

Wykaz sprzętu, jaki Organizacja może zakupić w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. “Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

Ceny na poszczególne produkt,  znajdą Państwo w naszym folderze promocyjnym dostępnym TUTAJ, lub w naszym sklepie internetowym: kadimex24.pl Ceny są aktualne na dzień dzisiejszy!

Jako, że realizacji zadania przewidziana jest dopiero na III-IV kwartał roku 2023 proponujemy do aktualnych cen doliczyć minimum 10% ceny!

 

1 Zestaw ratownictwa medycznego R1
2 Nosze typu deska ze stabilizacją
3 Defibrylator AED
4 Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kW o napędzie spalinowym
5 Agregat zasilający typu MTO lub ATO z przewodami o długości minimum 5m
6 Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu
7 Bosak ciężki / dielektryczny / lekki / podręczny / drążek dielektryczny
8 Butla do aparatu oddechowego
9 Detektor prądu przemiennego
10 Drabina nasadkowa (przęsło) / Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości min. 9 m
11 Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór)
12 Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą
13 Klucz do hydrantów nadziemnych
14 Klucz do hydrantów podziemnych
15 Klucz do pokryw studzienek
16 Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca)
17 Latarka akumulatorowa z ładowarką
18 Lina holownicza stalowa lub hol sztywny
19 Łom
20 Mostek przejazdowy
21 Motopompa pływająca
22 Narzędzie do wycinania szyb klejonych
23 Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm
24 Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
25 Parawan do zasłaniania ofiar wypadku
26 Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą minimum 370 mm, o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
27 Piła do cięcia stali i betonu z tarczami
28 Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min
29 Pompa strumieniowa (wysysacz głębinowy)
30 Pożarniczy wąż ssawny
31 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp
32 Prądownica pianowa / wodna / wodna typu turbo
33 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem
34 Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami
35 Radiotelefon nasobny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu
36 Radiotelefon przewoźny
37 Rozdzielacz Grzybkowy lub Kulowy
38 Rozpieracz ramieniowy typu BS z akcesoriami
39 Sito kominowe
40 Smok ssawny
41 Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych
42 Stojak hydrantowy
43 Stożek ostrzegawczy uliczny
44 Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
45 Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m oraz pasy transportowe
46 Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak)
47 Tłumica
48 Topór ciężki
49 Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu
50 Urządzenie detekcyjne/pomiarowe (z sensorami CO, O2 i LEU)
51 Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej
52 Wąż do poboru środka pianotwórczego z zewnątrz
53 Wentylator oddymiający
54 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny)
55 Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających
56 Wytwornica pianowa
57 Zasysacz liniowy co najmniej Z2 z wężykiem
58 Zbijak do szyb hartowanych
59 Zbiornik na wodę o pojemności min. 2500 dm3 składany
60 Zestaw lamp sygnalizacyjnych do oznakowania miejsca lądowania śmigłowca

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pn-wyp.html