Dotacja WFOŚiGW w ramach programu BEZPIECZNY STRAŻAK dla OSP z województwa Małopolskiego

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Cel programu?

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska.

Termin składnaia wniosków

Termin składania wniosków w ramach ww. Programu – od 01.02.2023 r. do 15.02.2023 r. 

Kwota dofinansowania

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, przy czym:

  • maksymalny koszt kwalifikowany samochodu specjalnego lekkiego rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 150.000,00 zł
  • maksymalny koszt kwalifikowany pojazdu/ciągnika typu QUAD, pojazdu ATV nie może przekroczyć kwoty 90.000,00 zł, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 45.000,00 zł

Dla zakresu związanego z modernizacją (naprawą) samochodu pożarniczego nie stosuje się jednostkowego kosztu kwalifikowanego brutto.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na zakup i wyposażenie jednostek OSP w:

  1. samochód specjalny lekki rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy (z oznaczeniem SLRr), którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
  2. pojazd/ciągnik typu QUAD, pojazd ATV, którego pierwsza rejestracja nastąpiła nie wcześniej niż 3 lata przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu,
  3. modernizację (naprawę) samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

Więcej informacji:

Polecane produkty: