Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował listę jednostek OSP, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.

Środki w wysokości 20 tysięcy złotych można spożytkować m.in. na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz wyposażenie strażaków w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Twoja OSP znalazła się na liście? Zgłoś się do nas. Zaproponujemy Ci najlepszy sprzęt w dobrej cenie.

Lista jednostek OSP objętych dofinansowaniem: