Konkurs Fundacji KGHM Polska Miedź dla OSP – wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych!

Fundacja KGHM Polska Miedź ogłasza konkurs o nazwie “Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”, skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2023 roku.

W ramach konkursu Fundacja KGHM Polska Miedź finansowo wspomoże najlepsze projekty, które polegają na zakupie niezbędnego wyposażenia do przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Całkowita pula środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach tego konkursu wynosi 5 milionów złotych, a maksymalna kwota darowizny dla jednostki OSP wynosi 50 tysięcy złotych.

Jednostki OSP, które zgłoszą się do konkursu, będą mogły przeznaczyć otrzymane darowizny na zakup różnego rodzaju sprzętu ratowniczego, takiego jak sprzęt techniczny, wodny, medyczny, wysokościowy, poszukiwawczo-ratowniczy oraz wyposażenie ochronne dla strażaków.

Wniosek konkursowy można pobrać ze strony internetowej Fundacji KGHM Polska pod adresem www.fundacjakghm.pl i przesłać na adres: Fundacja KGHM Polska Miedź, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie “Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP” można znaleźć na stronie internetowej Fundacji KGHM pod adresem www.fundacjakghm.pl.

Najważniejsze informacje

Cel:

 1. Zwiększenie skuteczności i efektywności akcji ratowniczo-gaśniczych.
 2. Bezpieczeństwo społeczeństwa – priorytetowa kwestia.
 3. Ograniczenie ryzyka dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
 4. Rozwój i modernizacja Ochotniczych Straży Pożarniczych, utrzymując obecny poziom zdolności ratowniczych i unowocześniania jednostek.
 5. Wzrost sprawności i efektywności wspólnych akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne we współpracy z innymi formacjami

Dla kogo:

Jednostki OSP z całej Polski

Wkład własny:

Niewymagany, jednak można łączyć z innymi środkami.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki:

50 tys złotych!

Termin przyjmowania wniosków:

do 31.08.2023

Realizacja zadania:

od 30.09.2023 do 30.04.2024

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • sprzętu przeciwpożarowego,
 • sprzętu ratownictwa technicznego,
 • sprzętu ratownictwa wodnego,
 • sprzętu ratownictwa medycznego,
 • wyposażenia osobistego oraz ochronnego strażaków,
 • sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
 • sprzętu ratownictwa wysokościowego,
 • sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego.

Lista beneficjentów będzie widoczna na stronie fundacji najpóźniej do 15.10.2023.

Wnioski oraz regulamin do pobrania:
http://fundacjakghm.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/dlG41WhA1BQ8/content/fundacja-kghm-polska-miedz-dla-osp/maximized;jsessionid=F06DA054C2B5F175FA7C0C40A582CA51?redirect=http%3A%2F%2Ffundacjakghm.pl%2Fstrona-glowna%3Bjsessionid%3DF06DA054C2B5F175FA7C0C40A582CA51%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dlG41WhA1BQ8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26%23p_101_INSTANCE_dlG41WhA1BQ8

Sprawdź nasz najnowszy katalog produktowy!