40 mln zł na zapobieganie klęskom – woj. łódzkie

Kto może wnioskować?

Konkurs przeznaczony jest dla samorządów, związków i stowarzyszeń JST, administracji rządowej, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, Wodnych Ochotniczych Pogotowi Ratunkowych i oczywiście jednostek OSP.

Cel programu?

Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków potrwa do 11 sierpnia 2023 roku, do godz. 23.59.

Kwota dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 85%, w tym maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi: 85%, dofinansowanie budżetu państwa w projekcie wynosi: 0% .

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo;
  2. zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Więcej informacji

Polecane produkty: