Łódzkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogą pozyskać aż 1 milion złotych!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił właśnie nabór wniosków w programie pod tytułem: “Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony przeciwpożarowej”. Kwota, na jaką opiewa program, to aż milion złotych.

Cel programu:

Głównym celem zadania jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie woj. łódzkiego poprzez wsparcie działalności MDP, szersze zainteresowanie ich członków działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie ich do bezinteresownej służby w szeregach ochotniczych straży pożarnych, a tym samym do zachowania ciągłości funkcjonowania OSP.

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą się zgłosić wszystkie MDP działające w województwie łódzkim, a premiowane będą te, które liczą co najmniej 9 członków, działają minimum rok kalendarzowy i co najmniej raz w latach 2022-2023 wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, organizowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki jest termin składania wniosków?

Składanie wniosków w ramach w/w programu trwa do dnia 10 października 2023 roku.

O jaką kwotę można wnioskować?

Każda jednostka może otrzymać do 5 tysięcy złotych.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódz, al. Piłsudskiego 8 w terminie do 10.10.2023, godz. 16.00.

Szczegółowy regulamin: KLIKNIJ TUTAJ

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Jednostka, która otrzyma dofinansowanie, będzie mogła przeznaczyć środki m.in. na szkolenia z zakresu zapobiegania pożarom, udział w zawodach oraz obozach sportowych i sportowo-pożarniczych, organizację wycieczek, a także na takie działania, jak prowadzenie kącika pamięci czy uczestnictwo w uroczystościach strażackich.