Dotacje Urzędu Marszałkowskiego dla OSP 2024 – woj. mazowieckie

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do JST (Gmin) na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Program ma na celu wspieranie gmin w modernizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, co obejmuje zakup nowych pojazdów dla OSP, zaawansowanego sprzętu ratowniczego oraz narzędzi niezbędnych do utrzymania ekwipunku w odpowiednim stanie.

Rozumiejąc wartość pracy strażaków oraz ich niezmierzone oddanie w pomaganiu ludziom, Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił otworzyć kolejną możliwość składania wniosków w roku 2023.

Termin składnaia wniosków

W ramach naboru wnioski można składać od 23 października do 10 listopada 2023 roku. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Środki na realizację zadania zostaną wydatkowane w 2024 roku.

Na początek priorytetem będą wnioski o dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, które wpłyną w pierwszej kolejności do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w stolicy.

Po określeniu kwoty przeznaczonej na zakup samochodów, pozostałe fundusze będą kierowane na wsparcie gmin, które aplikowały o pomoc finansową na zakup wyposażenia. Wnioski będą rozpatrywane według chronologii ich nadsyłania do wspomnianego Urzędu, aż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel funduszy w ramach programu “OSP–2024”.

Finansowe wsparcie otrzymają te wnioski, które zostaną pozytywnie ocenione, z uwzględnieniem ich kolejności zgłaszania przez system e-PUAP, w ramach dostępnego budżetu “OSP–2024”.

Kwota dofinansowania

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 19 200 000 zł na wsparcie dla gmin.

W zależności od potrzeb, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego mogą być przydzielone w następujący sposób:

  • aż do 150 000 zł na zakup nowego ciężkiego bądź średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z trwale zamocowanym sprzętem,
  • do 100 000 zł na lekki samochód ratowniczo-gaśniczy,
  • do 40 000 zł na specjalistyczny sprzęt, środki ochrony indywidualnej czy umundurowanie, w tym również środki łączności czy ekwipunek do pielęgnacji odzieży bojowej.

Należy podkreślić, że finansowanie z województwa może pokryć maksymalnie 50% kosztów danego zakupu.

Sposób składania wniosków

Należy składać wnioski zgodnie z wytycznymi projektu „OSP–2024″, używając odpowiedniego formularza dostępnego w sekcji do pobrania.

Według regulaminu projektu „OSP–2024”, gmina ma prawo zgłosić jedynie jeden wniosek, który:

  • należy przesyłać jedynie przez system e-PUAP;
  • termin nadsyłania to od 23 października do 10 listopada 2023 r., gdzie decyduje data dostarczenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w stolicy;
  • powinien być wypełniony na dedykowanym do tego celu formularzu;
  • może dotyczyć różnych jednostek OSP w obrębie gminy, ale ogranicza się do jednego rodzaju wsparcia: albo zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla wielu jednostek OSP (o ile każda z nich ma kwalifikowanego kierowcę), albo wsparcia w zakupie specjalistycznego sprzętu, środków ochrony, umundurowania czy środków łączności i pielęgnacji odzieży bojowej.

Wszelkie wnioski nadesłane niezgodnie z powyższymi wytycznymi nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/osp2024-nabor-wnioskow.html

Polecane produkty: