Dotacje 2024 – Wsparcie dla OSP z woj. Podlaskiego

Kto może wnioskować?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków i zawierania umów w ramach konkursu zwanymi dalej Beneficjentami, są gminy z terenu województwa podlaskiego.

Cel programu?

Celem konkursu jest udzielenie gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP na zapewnienie gotowości operacyjnej poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Termin składnaia wniosków

Termin naboru wniosków: od dnia 12 stycznia 2024 r. do dnia 2 lutego 2024

Kwota dofinansowania

Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 70 000,00 zł dla Gminy. Wkład własny nie jest wymagany, jednak może on wpłynąć na ocenę merytoryczną wniosku!

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Przyznana w ramach konkursu dotacja może być przeznaczona na:

  • zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego (wykorzystywanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych, bądź podczas innych wszelkiego rodzaju działań operacyjnych),
  • działania szkoleniowe skierowane do strażaków/druhów OSP w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Więcej informacji

Polecane produkty: