Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 6 lutego br. podjął uchwałę nr 5/24 w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-edycja 2024.

Łącznie, 221 gmin województwa mazowieckiego otrzymało wsparcie finansowe, na łączną kwotę 20 138 262 zł. Jest to znaczący impuls dla samorządów lokalnych, umożliwiający im zmodernizowanie oraz doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które odgrywają nieocenioną rolę w ochronie życia i mienia mieszkańców.

Lista beneficjentów:

Potrzebujesz ofertę?

Z chęcią pomożemy i zaprezentujemy nasz sprzęt – czekamy na Twój kontakt!

Przedstawiciel handlowy:

Michał Śmietanka
tel. 532 469 190
e-mail: msmietanka@kadimex.pl

Dział handlowy:

tel. 22 864 99 66
e-mail: handlowy@kadimex.pl