Dotacje WFOŚiGW dla OSP 2024 – woj. małopolskie

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa małopolskiego.

Cel programu?

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków – od 14.02.2024 r. do 01.03.2024 r. 

Kwota dofinansowania

Do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym:

 • zakup lekkiego pojazdu specjalnego – do 300 tys. zł
 • zakup pojazdu/ciągnika typu quad lub pojazdu ATV – do 110 tys. zł
 • zakup łodzi ratowniczej – 60 tys. zł, naprawa samochodu pożarniczego – do 40 tys. zł

Co jest przedmiotem dofinansowania?

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie na:

  • zakup lekkiego samochodu specjalnego (samochód musi posiadać oznaczenie ’S’, co będzie weryfikowane na etapie rozliczenia),
  • zakup pojazdu / ciągnika typu QUAD, pojazdu ATV wraz z dodatkowym zakupem przyczepy transportowej,
  • zakup łodzi ratowniczej wraz z dodatkowym zakupem przyczepy transportowej,
  • naprawę samochodu pożarniczego (w tym na zakup części zamiennych). W ramach naprawy nie są kwalifikowane wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu (m.in. zakup opon, wymiana filtrów, oleju itp.).

Więcej informacji