Wsparcie dla OSP – powiat wielicki – woj. małopolskie

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wielickiego (woj. małopolskie).

Cel programu?

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wielickiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP oraz minimalizacja skutków zdarzeń losowych.

Termin składania wniosków

1 marca 2024 roku.

Kwota dofinansowania

Do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 10 000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Zakup środków ochrony indywidualnej strażaków, środków łączności, sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych czy zakup wyposażenia dodatkowego.

Więcej informacji