Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Cel programu jest jasno określony – polega na doposażeniu jednostek OSP w sprzęt niezbędny do efektywnego reagowania na zagrożenia i wypadki, a także w umundurowanie bojowe i galowe. Dzięki temu programowi, jednostki OSP zyskają możliwość podniesienia swojego potencjału ratowniczego oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa.

Termin składania wniosków

Oferty w ramach konkursu można składać od 15 lutego 2024 roku do 7 marca 2024 roku. Jest to okres, w którym wszystkie zainteresowane podmioty mogą przygotować i złożyć swoje propozycje projektów. Ważne jest, aby nie przegapić tego terminu, ponieważ oferty złożone po jego upływie nie będą rozpatrywane.

 

Zadanie musi mieć zasięg regionalny, tj. obejmuje swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty np. poprzez udział adresatów zadania bądź oddziaływanie (np. udział w akcjach z innymi OSP na terenie województwa lubuskiego). Podmiot Programu zobowiązany jest zawrzeć tę informację w ofercie. Brak takiej informacji, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.

Czas na złożenie wniosku ucieka…

0Dni0Godziny0Minuty

Kwota dofinansowania

Na realizację zadania publicznego przeznaczono łączną kwotę 300.000 zł. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać na finansowanie pojedynczego projektu, to 20.000 zł. Jest to znaczące wsparcie, które może znacząco przyczynić się do poprawy wyposażenia i efektywności działania jednostek OSP.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie można uzyskać na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego, wyposażenia oraz umundurowania bojowego i galowego. Dotacja może być przeznaczona zarówno na działania bieżące, jak i inwestycyjne, co daje jednostkom OSP dużą elastyczność w planowaniu i realizacji projektów mających na celu zwiększenie ich potencjału ratowniczego.

Więcej informacji

Potrzebujecie oferty?

Maciej Rutkowski
Przedstawiciel handlowy
+48 784 975 942
Witold Brudnicki
Przedstawiciel handlowy
+48 509 699 591
Dział handlowy
+48 22 864 99 66

Polecane produkty: