wpisy wg Kadimex

Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki

Szanowni Państwo! Niniejszym informujemy, że w dniu 01 marca 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki KADIMEX Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym […]

NABÓR! Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych woj. Kujawsko-Pomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którego beneficjentami są jednostki ochotniczej straży pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wskazane przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako organizatora krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz […]

Praca szuka człowieka !

  Jeżeli szukasz pracy, w której spełnisz się zawodowo oraz będziesz mieć okazję podróżować po Polsce i Europie szukamy właśnie Ciebie! Dział Przemysłu i instalacji szuka przedstawiciela techniczno-handlowego na obszar północnej połowy Polski. Na pracę składają się stacjonarne dni w biurze w Warszawie oraz dni, w których będziesz budował relacje z klientem w terenie. Preferowane […]

Lista sprzętu objętego dotacjami z WFOŚiGW w 2021r

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ogłosił nabór dla WFOŚiGW na realizację w 2021 programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W dokumentacji projektowej określił na jaki sprzęt będzie można uzyskać dotację w 2021r. Poniżej zamieszczamy wykaz rzeczowy. Warto już dziś wziąć to pod uwagę przy planowaniu […]