Środek_pianotwórczy_Orchidex_AFFF_3_ECO_z_napisami_01