• Zbieracze AWG

  1.00 

  Zbieracz umożliwia doprowadzenie wody do węża o większej średnicy z dwóch mniejszych źródeł zasilania. Zawór klapowy zwrotny pozwala na samoczynne od-cięcie jednego z dwóch dopływów w przypadku znacznej różnicy ciśnienia zasilania.

 • Wysysacz uniwersalny injektor AWG

  1.00 

  Wysysacz uniwersalny (injektor) przeznaczony jest do wydobywania wody z piwnic, studzienek, wykopów budowlanych etc. Napędem injektora jest strumień wody podawany z hydrantu lub motopompy (samochodu gaśniczego). Wysysacz posiada korpus przestawny w zakresie 0 – 180 stopni dzięki czemu wejście i wyjście mogą być ustawione w pozycji korzystnej dla pracy. Zakres stosowania w zakresie ciśnień 3 – 10 bar (minimium 3 bary). Maksymalna wysokość zasysania 15 metrów. Dolna część wysysacza zaopatrzona jest w sitko umożliwiające zasysanie wody zanieczyszczonej i szlamowej. Najniższa wysokość wysysania to 25 mm.

 • Rozdzielacz kulowy AWG

  1.00 

  Rozdzielacz kulowy służy do rozdzielania strumienia wody z głównej linii wężowej na dwie lub trzy linie. Wyloty rozdzielacza są wyposażone w niezależne zawory kulowe służące do zamknięcia przepływu na każdej linii oddzielnie.