• Głowica Turbo standardowa TT AWG

  1.00 

  Niezawodna głowica typu Turbo, która posiada wszystkie funkcje prądownicy Turbo: zawór do otwierania i zamykanie przepływu wody, regulacja strumieni poprzez obrót główki głowicy, strumień zwarty, strumień rozproszony do  120˚ oraz kurtynę wodną. Głowica, również wyposażona jest dwie wypustki ułatwiające pracę (jedną na regulacji wydajności prądownicy, drugą na główce regulacji strumienia). Dostępne są 4 rodzaje głowic standardowych typu Turbo o różnych wydajnościach.

 • Głowica kontenerowa TT AWG

  1.00 

  Głowica przeznaczona do gaszenia kontenerów, pojemników, koszy na śmieci ze składowaną np. makulaturą. Dzięki 3 otworom głowica wytwarza strumień o prostokątnym kształcie na wewnętrznych konturach zbiornika, co idealnie pozwala na ugaszenie pożarów np. w koszach na śmieci. Zasięg rzutu to 5 m przy ciśnieniu 6 bar.

 • Głowica Fire – Ex Turbo Twist AWG

  1.00 

  Głowica zawierająca wymienny wkład ze środkiem zwilżaczem. Środek zwilżający podczas rozpuszczania go przez wodę płynącą z linii gaśniczej obniża napięcie powierzchniowe podczas pożaru.  Ułatwia wnikanie wody do porowatych substancji o niskiej przepuszczalności takich jak: tekstylia, materiały piankowe, styropian, drewno, siano oraz naturalnych i syntetycznych włókien. Dzięki mieszance środka zwilżającego oraz wody, skuteczność gaśnicza jest o wiele większa dla pożarów grupy A, niż podczas gaszenia tego samego pożaru wodą. Środek zwilżający po każdym użyciu, może być wyjęty z wkładu głowicy, następnie osuszony i ponownie użyty przy następnej akcji ratowniczo – gaśniczej. Głowica wytwarza strumień zwarty (75 l/min) i rozproszony (115 l/min). Stężenie dozowania: 0,02%. Zasięg rzutu dla strumienia zwartego to 23 metry, zaś dla strumienia rozproszonego 10 metrów.

 • Głowica lanca gaśnicza TT AWG

  1.00 

  Głowica służąca do przedostania się przez ściany lub inne przeszkody do miejsc, które są trudno dostępne za drzwiami, w stropach czy ścianach i podanie strumienia wody jest niemożliwe. Idealnie, również nadaje się do gaszenia silników samochodowych bez otwierania maski pojazdu. Dodatkowym elementem do głowicy jest młotek z końcówką do przebijania i robienia otworów o średnicy do 40 mm oraz głębokości do 60 mm. Lanca gaśnicza ma zasięg rzutu 3m przy ciśnieniu 6 bar.

 • Głowica mgłowa Turbo Twist AWG

  1.00 

  Głowica z wyjątkowo drobnym rozpyleniem wytwarzająca strumień doskonale pochłaniający ciepło. Doskonała do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych. Średnica kropli ~ 0,3 mm. Zasięg rzutu 10 metrów przy 6 bar.

 • Głowica prądownica pianowa Turbo Twist AWG

  1.00 

  Głowice prądownicy pianowej w połączeniu z korpusem systemu Turbo Twist służą do wytwarzania piany ciężkiej o różnych wydajnościach od 100 l/min do 800 l/min. Głowice mogą współpracować ze wszystkimi typami środków pianotwórczych służącymi do wytwarzania piany ciężkiej. Zasięg rzutu głowicy prądownicy pianowej wynosi nawet 36 m.

 • Głowica strumień płaski obrotowy Turbo Twist AWG

  1.00 

  Głowica pozwalająca uzyskać efekt „ściany wodnej” dla efektywnego gaszenia i chłodzenia  dużych  powierzchni.  Doskonale  sprawdza  się  do  ochrony  przed  iskrami  oraz do stworzenia osłony przez żarem. Może służyć także do czyszczenia drogi lub ściany. Obracając głowicę można ustawić strumień pionowo lub poziomo. Zasięg rzutu 15 metrów przy 6 bar.

 • Głowica strumień płaski Turbo Twist AWG

  1.00 

  Głowica efektywnie  gasi  i  chłodzi  duże  powierzchnie.  Stosowania  także  do  czyszczenia  powierzchni dróg i ścian. Zasięg rzutu 12 metrów przy 6 bar.

 • Głowica strumień zwarty Turbo Twist AWG

  1.00 

  Głowica o silnie zwartym strumieniu o dużej sile penetracji powierzchni. Średnica pyszczka to 10 mm, a zasięg rzutu to 25 metrów przy 6 bar.

 • Głowica Turbo 2000 Venturi TT AWG

  1.00 

  Głowica Turbo 2000 Venturi  w połączeniu z korpusem systemu Turbo Twist, stworzy prądownicę typu Turbo z wbudowanym dozownikiem Venturiego w korpusie oraz 2 litrowym zbiornikiem na środek zwilżający F-500. Dzięki zamontowanemu w tej głowicy dozownikowi Venturiego środek zwilżający F-500 może być podawany w bardzo precyzyjnych stężeniach. Głowica występuje w dwóch wersjach wydajnościowych 75 l/min i 130 l/min przy ciśnieniu 6 bar. Głowica Turbo Venturi posiada dwa rodzaje strumienia: zwarty i rozproszony.

 • Głowica wytwornica pianowa Turbo Twist AWG

  1.00 

  Głowice wytwornicy pianowej w połączeniu z korpusem systemu Turbo Twist służą do wytwarzania piany średniej o dwóch wydajnościach 200 l/min i 400 l/min. Głowice mogą współpracować ze wszystkimi typami środków pianotwórczych służącymi do wytwarzania piany średniej. Zasięg rzutu głowicy wytwornicy pianowej to nawet 10 m.

 • Głowica wytwornico prądownica Combi TT AWG

  1.00 

  Głowica wytwornico – prądownicy typu Combi w połączeniu z korpusem systemu Turbo Twist tworzy urządzenie łączące w jednym dwa urządzenia: prądownicę pianową i wytwornicę pianową. Urządzenie to może podawać pianę ciężką (prądownica pianowa) lub pianę średnią (wytwornica pianowa) w zależności od ustawienia dźwigni. Za pomocą dźwigni jesteśmy w stanie przełączyć ustawienie wytwornico – prądownicy  na które chcemy, nie przerywając podawania piany. Manometr standardowo jest mocowany na korpusie urządzenia. Głowica występuje w dwóch wersjach wydajności 200 l/min i 400 l/min przy ciśnienie 5 bar.

 • Głowica wytwornica pianowa M 0,4 TT AWG

  1.00 

  Głowica wytwornicy pianowej M 0,4 z wbudowanym zasysaczem, wzmocnionym sitkiem oraz zbiornikiem 2 litrowym na środek pianotwórczy do podawania piany średniej.

 • Korpus systemu Turbo Twist AWG

  1.00 

  System Turbo Twist to system prądownicy z wymiennymi głowicami, dzięki któremu ratownik ma możliwość dostosowania głowicy w ciągu kilku sekund do aktualnej sytuacji podczas pożaru. System Turbo Twist to około  30 różnych głowic o różnych funkcjach i zastosowaniach. Dzięki możliwości połączenia korpusu prądownicy za pomocą złącza bagnetowego z wieloma specjalnymi głowicami, system ten staje się multifunkcjonalny oraz oszczędza miejsce na samochodzie pożarniczym. Wszystkie głowice tego systemu są oznaczone literami TT w nazwie.

 • Głowica CAFS TT AWG

  1.00 

  W połączeniu z głowicą wytwarzającą pianę sprężoną (CAFS), prądownica Turbo Twist pozwala na efektywne gaszenie pożaru cieczy i ciał stałych, przy minimalnych zniszczeniach dokonanych przez użytą do gaszenia wodę. W ofercie głowice do wszystkich standardowych systemów CAFS używanych na rynku – średnica głowicy została zaprojektowana dla optymalnego wytwarzania piany w danym systemie.