• Turbopompa AWG

    1.00 

    Turbopompa jest przenośną pompą o napędzie wodnym, posiada dwie niezależne sekcje: turbinową i pompową. Dzięki rozdzieleniu sekcji nie następuje mieszanie wody napędzającej i wypompowywanej. Nadaje się do wysysania wody brudnej.

    Wysokowydajna pompa wysysająca jest przeznaczona do wypompowywania wody ze zbiorników, studzienek. Źródłem napędu pompy jest woda, dzięki czemu nadaje się ona do wypompowywania rozlewisk substancji ropopochodnych.