• drazek_izolacyjny_1

    Wielofunkcyjny drążek izolacyjny

    725.70 1,955.70 

    Drążek jest stosowany do obsługi urządzeń elektroenergetycznych niskiego, średniego lub wysokiego napięcia przemiennego (do 110 kV) na liniach napowietrznych. Drążek umożliwia utrzymanie operatora w dostatecznej odległości od nieuziemionych części instalacji elektroenergetycznych, podczas wykonywania różnych czynności w pracach pod napięciem.

    Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normami: PN-EN 50508:2009