• 201118_2

    Urządzenie do awaryjnego otwierania zamków

    670.89 

    Urządzenie umożliwia siłowe otwarcie drzwi bez ich niszczenia poprzez wyłamanie wkładki (Wystającej 3 mm nad powierzchnię zamka! – W niektórych przypadkach konieczne jest usunięcie dekoracyjnej rozety z zamka.) Urządzenie pasuje do większości europejskich zamków.

    W przeciwieństwie do innych tego typu urządzeń na rynku “Power Pull Cracker V2” umożliwia wyłamywanie zamków posiadających zabezpieczenie!

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż urządzenia jest możliwa tylko i wyłącznie służbom, uprawnionym do korzystania z tego typu urządzeń.