• Adapter_do_piany_2

    Adapter do piany do wentylatora PH VP 450

    1,125.67 

    Adapter służy do wytwarzania piany z wodnego roztworu środka pianotwórczego. Montowany jest na wentylatorze, a spienianie wodnego roztworu środka pianotwórczego następuje na specjalnej siatkowej tkaninie pod wpływem przepływu powietrza przez wentylator.

    Środek pianotwórczy powinien być dozowany z osobnego zasysacza liniowego o przepływie 200 l/min. Zasysacz nie jest częścią urządzenia.