• prądownice_proste

    Prądownica wodna uniwersalna

    1.00 

    Prądownice przeznaczone są do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych na zakończenie linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych. Prądownice charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

    Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB dla wielości Ø52 i Ø75