KADIMEX Spółka Akcyjna

ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa

tel.  (+48) 22 864 99 66

fax.  (+48) 22 835 57 85

NIP: 1182082411

REGON: 145947900

KRS: 0000407403

e-mail: biuro@kadimex.pl

e-mail: handlowy@kadimex.pl

Milenium Bank S.A.

98 1160 2202 0000 0003 7361 2485

Nasz zespół

Zarząd

Mateusz Olszewski
Prezes Zarządu

tel. (+48) 22 864 99 66

Dział handlowy

Sławomir Snopek
Dyrektor ds. klientów Kluczowych

tel. (+48) 516 075 337
e-mail: ssnopek@kadimex.pl

Karol Łach
Kierownik Działu Handlowego

tel. (+48) 509 155 323
e-mail: klach@kadimex.pl

Magdalena Sękalska
Koordynator Działu Handlowego

tel. (+48) 532 754 117
e-mail: msekalska@kadimex.pl

Marcin Biernat
Specjalista ds. Handlowych

tel. (+48) 532 750 101
e-mail: mbiernat@kadimex.pl

Kamil Magacz
Specjalista ds. Handlowych

tel. (+48) 532 469 190
e-mail: kmagacz@kadimex.pl

Adam Gabriel Brzostek
Specjalista ds. Handlowych

tel. (+48) 532 750 098
e-mail: abrzostek@kadimex.pl

Dział techniczny

Marcin Jakubowski
Starszy Specjalista ds. Technicznych

tel. (+48) 784 975 941
e-mail: mjakubowski@kadimex.pl

Obsługa dystrybutorów

Karol Łach
Kierownik Działu Handlowego

tel. (+48) 509 155 323
e-mail: klach@kadimex.pl

Przetargi

Ania Cichulska
Starszy Specjalista ds. Handlowych

tel. (+48) 784 975 943
e-mail: acichulska@kadimex.pl

Dział Instalacji pianotwórczych i Przemysłu

Dominik Rajda
Specjalista ds. technicznych – instalacje

tel. (+48) 503 005 593
e-mail: drajda@kadimex.pl

Przedstawiciele handlowi

KADIMEX S.A. Centrala

Warszawa i okolice

tel. (+48) 22 864 99 66
e-mail: handlowy@kadimex.pl

Witold Brudnicki
Przedstawiciel Handlowy

woj. lubuskie, wielkopolskie i południowa
część woj. kujawsko-pomorskiego

tel. (+48) 509 699 591
e-mail: wbrudnicki@kadimex.pl

Tomasz Wrzeciono
Przedstawiciel Handlowy

woj. śląskie i wschodnia część woj. opolskiego

tel. (+48) 784 975 940
e-mail: twrzeciono@kadimex.pl

Marian Kaczyński
Przedstawiciel Handlowy

woj. zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, pomorskie i północna cześć woj. kujawsko-pomorskiego

tel. (+48) 516 075 338
e-mail: mkaczynski@kadimex.pl

Krzysztof Karolczak
Przedstawiciel Handlowy

woj. łódzkie i północna część woj. świętokrzyskiego

tel. (+48) 881 945 185
e-mail: kkarolczak@kadimex.pl

Dział handlowy

woj. lubelskie, podlaskie, dolnośląskie i zachodnia część woj. opolskiego

tel. (+48) 22 864 99 66
e-mail: handlowy@kadimex.pl

Mirosław Łakomy
Przedstawiciel Handlowy

woj. małopolskie, podkarpackie i południowa część woj. świętokrzyskiego

tel. (+48) 509 398 771
e-mail: mirek@kadimexregionpoludnie.pl

Realizacja sprzedaży

Anna Surała – Lisiecka
Specjalista ds. Logistyki

tel. (+48) 539 771 178
e-mail: asurala@kadimex.pl

Dorota Jabłecka
Specjalista ds. Logistyki

tel. (+48) 784 975 944
e-mail: djablecka@kadimex.pl

Wiktoria Głowacka
Asystent działu Logistyki

tel. (+48) 784 975 962
e-mail: wglowacka@kadimex.pl

Księgowość

Sekretariat

Joanna Bławicka
Sekretariat

tel. (+48) 784 975 963
tel. (+48) 22 864 99 66

e-mail: jblawicka@kadimex.pl
e-mail: biuro@kadimex.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

1 + 0 = ?

Mapa przedstawicieli KADIMEX

1. Warszawa i okolice, woj. mazowieckie, woj. dolnośląskie i zachodnia część woj. opolskiego, woj. podlaskie, woj. lubelskie
Kadimex S.A. Centrala
handlowy@kadimex.pl
tel. 22 864 99 66
2. Woj. lubuskie, wielkopolskie i południowa część woj. kujawsko – pomorskiego
Witold Brudnicki
wbrudnicki@kadimex.pl
GSM: (+48) 509 699 591
3. Woj. śląskie, i wschodnia część woj. opolskiego
Tomasz Wrzeciono
twrzeciono@kadimex.pl
GSM: (+48) 784 975 940
4. Woj. zachodniopomorskie, pomorskie, północna część woj. kujawsko – pomorskiego, woj. warmińsko – mazurskie
Marian Kaczyński
mkaczynski@kadimex.pl
GSM: (+48) 516 075 338
5. Woj. małopolskie i południowa część woj. świętokrzyskiego
Kadimex Region Południe
Mirosław Łakomy
mirek@kadimexregionpoludnie.pl
GSM: (+48) 509 398 771
6. Woj. łódzkie i północna część woj. świętokrzyskiego
Krzysztof Karolczak
kkarolczak@kadimex.pl
GSM (+48) 881 945 185

Mapa dojazdu do siedziby KADIMEX