Firma powstała w roku 1997. Od początku istnienia jesteśmy nastawieni na profesjonalną obsługę takich klientów jak Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, Przemysłowa Ochrona Przeciwpożarowa, Zakłady Wodociągów i Kanalizacji oraz innych Klientów wymagających profesjonalnej obsługi.

W latach 1998-2003 mieliśmy przyjemność funkcjonować w biurze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przy ul. Oboźnej w Warszawie.

W maju 2003 roku przeprowadziliśmy się do własnej siedziby przy ul. Wólczyńskiej 290 w Warszawie.

Od początku istnienia firmy główny nacisk położyliśmy na rozwój w zakresie armatury pożarniczej oraz przemysłowej będąc liderem w tym zakresie na rynku polskim. Współpraca z firmami POHORJE i AWG oraz krajowymi potentatami w zakresie armatury, owocuje najlepszą dostępnością tego typu produktów w Polsce. Kadimex posiada najwięcej Świadectw Dopuszczenia CNBOP w zakresie armatury pożarniczej

Nierozerwalnym tematem związanym z armaturą są węże pożarnicze gdzie mamy przyjemność pracować z największym producentem europejskim firmą OSW Eschbach. Od początku istnienia firmy produkujemy też węże ssawne dla straży i przemysłu a od 2004 roku nastąpiła znaczna automatyzacja produkcji węży.

Głównymi nurtami firmy pozostaje nieodmiennie ochrona osobista strażaka.

Dzięki pracy z renomowanymi partnerami możemy zaoferować najlepsze rozwiązania dla klienta. W latach 2007-2010 byliśmy współwłaścicielem firmy Zeman producenta obuwia specjalnego a od roku 2010 jesteśmy 100% właścicielem firmy UNITOP będącej jednym z renomowanych producentów butów specjalnych.W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa strażaka możemy zaoferować klientom pełny kompleks rozwiązań.

Od roku 2006 firma rozwija specjalizację w zakresie instalacji wodno-pianowych oraz środków pianotwórczych. Nasz zespół jest w stanie doradzać i projektować w każdym zakresie wymaganym przez  odbiorcę – co potwierdzają nasze realizacje.

Firma od 2005 roku pracuje zgodnie ze standardami ISO 9001 a od roku 2007 zgodnie ze standaryzacją AQAP – co podkreśla motto naszej firmy – najważniejszy jest dla nas Klient.

Od lat jesteśmy członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Od 2021 roku Kadimex jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 300 000 PLN