27 marca, podczas konferencji naukowo- technicznej  w Łysomicach k/Torunia, odbyła się prezentacja asortymentu firmy Kadimex. Ponieważ celem konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostek samorządowych i specjaliści z zakresu ochrony ppoż., była prezentacja zagadnień oraz wymiana poglądów na temat szerokiego spektrum zagadnień odnoszących się do ochrony lasów przed pożarami, wystawiliśmy się z wyposażeniem dedykowanym do działań gaśniczych na terenach kompleksów leśnych.

Na naszym stoisku można było zobaczyć między innymi największą na rynku pompę pływającą Mamut o wydajności 2400 l/min, mostki przejazdowe armaturę pożarniczą i węże tłoczne OSW. W dynamicznej prezentacji pokazano między innymi węże o średnicy 38 mm, które ze względu na swoją lekkość i wygodę manewrowania przy stosunkowo dużej wydajności doskonale nadają się jako alternatywa dla odcinków 25 i 52 w czasie działań w lasach czy przy pożarach nieużytków. Pokazano też prądownice Turbo, uniwersalne czy lancę gaśniczą oraz przenośne działka AWG TurboFighter oraz Twister.