Oświadczenie firmy Kadimex w sprawie OPZ na ubranie specjalne dla PSP ogłoszonego w dniu 09.04.2019 r.

Poniżej przedstawiamy oświadczenie firmy w sprawie ostatniego OPZ na ubranie specjalne dla PSP ogłoszonego w dniu 09.04.2019 r.