Dotacja WFOŚiGW w ramach programu BEZPIECZNY STRAŻAK dla OSP z województwa Śląskiego

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

Cel programu?

Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń środowiska.

Termin składnaia wniosków

Wnioski należy składać w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.  lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota dofinansowania

Do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 10 000,00 zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska:

 • ratowniczy sprzęt pneumatyczny
 • kamery termowizyjne
 • drony
 • wysokociśnieniowe systemy gasząco-tnące

Sprzęt transportowy:

 • lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy
 • quady
 • łodzie ratownicze
 • pontony ratownicze
 • silniki do łodzi/pontonu
 • przyczepy do łodzi/pontonu/quada

* dopuszcza się możliwość dofinansowania innych kategorii sprzętu, pojazdów i wyposażenia niewymienionych powyżej, o ile są niezbędne dla Jednostki OSP i zostaną pozytywnie zaopiniowane przez powiatowe/miejskie PSP oraz będą miały znaczący wpływ na wzmocnienie potencjału operacyjnego Jednostki OSP,

który:

 1. nie jest objęty dofinansowaniem w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”,
 2. nie jest wymieniony w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik do Programu “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Więcej informacji:

Polecane produkty: