Podstawowy podręczny sprzęt gaśniczy do natychmiastowego użytku.