Bloczki, przyrządy asekuracyjno – zjazdowe, rolki i inny sprzęt do działań z zakresu ratownictwa wysokościowego.