Dotacja na przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Cel programu?

Zapobieganie i likwidacja skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 04.04.2024 r. do 22.04.2024 r.

Kwota dofinansowania

  1. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 95 % wartości kosztów kwalifikowanych.
  2. Fundusz zastrzega sobie prawo do obniżenia określonej powyżej maksymalnej intensywności dofinansowania w formie dotacji, w zależności od ilości złożonych Wniosków.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, w tym:

1) zakup samochodów specjalnych
2) zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i warsztatowego
3) zakup środków ochrony indywidualnych strażaka
4) zakup materiałów, sprzętu i narzędzi przeznaczonych do działań związanych
z budową zapleczy logistycznych i mobilnych punktów medycznych
5) zakup innego sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska
6) zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji, w tym przeznaczonego do działań wodnych i przeciwpowodziowych
7) zakup środków pianotwórczych, neutralizujących i sorbentów
8) zakup sprzętu i wyposażenia do zapleczy logistycznych w jednostkach PSP

 

Więcej informacji: