kadimex_watemark

Projekt “Podniesienie konkurencyjności KADIMEX S.A. poprzez pozyskanie usług doradczych o charakterze prorozwojowym w celu wdrożenia innowacji”