Środki pianotwórcze na bazie proteinowej – odporne na działanie wysokich temperatur.