PIANA_AFFF-AR

Środki pianotwórcze przeznaczone do gaszenia paliw mieszających się z wodą (alkoholi) oraz paliw węglowodorowych (benzyna, ropa naftowa).