PIANA_AFFF

Środki pianotwórcze do paliw węglowodorowych tworzących na powierzchni film wodny.