Środki pianotwórcze alkoholoodporne całkowicie wolne od związków z fluorem.