PIANA_FLUOR_FREE

Środki pianotwórcze alkoholoodporne całkowicie wolne od związków z fluorem.