Syntetyczne uniwersalne środki gaśnicze do wytwarzania każdego rodzaju piany gaśniczej.